Παιδική παχυσαρκία

Η παιδική παχυσαρκία έχει κάνει την εμφάνισή της στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Πρόσφατες έρευνες και καταγραφές δείχνουν πως έχει αυξηθεί επικίνδυνα σε τέτοιο βαθμό που δυστυχώς πλέον τα παιδιά να εμφανίζουν παθολογικά ευρήματα κατά τη φυσική και κλινική εξέταση.


Οι αιτίες είναι πολλές, όπως γνωρίζουμε ο τρόπος διατροφής έχει αλλάξει, ο ρυθμός ζωής των παιδιών περιορίζει τις παλιές καλές συνήθειες όπως το κολατσιό του σχολείου από το σπίτι, οι πολλές ώρες μαθημάτων αλλάζουν το βιορυθμό των παιδιών, μειώνεται η άσκηση και αυξάνεται η καθιστική ζωή, με αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους τους.


Ακόμη, οι πολλές και μεταβαλλόμενες ώρες εργασίας των γονέων, καταργούν το οικογενειακό φαγητό με αποτέλεσμα η μέση νοικοκυρά να καταφεύγει στην εύκολη λύση του πρόχειρου και έτοιμου φαγητού, που έρχεται σε αντίθεση με τη μεσογειακή διατροφή, τη χρυσή αυτή κληρονομιά των προγόνων μας, έχοντας ως αποτέλεσμα την εμφάνιση παχυσαρκίας και προβλημάτων υγείας με τη σειρά τους.


Το ιατρείο του μεταβολισμού, έχει σαν στόχο πέρα από την απόλυτα ασφαλή μέθοδο θεραπείας της παιδικής παχυσαρκίας, τη σωστή εκπαίδευση παιδιών και γονέων ώστε να υιοθετηθούν παράλληλα σωστοί τρόποι διατροφής, αξιοποίησης του χρόνου των γευμάτων και επιλογών  αλλά και στη διατήρηση αυτών. Ταυτόχρονα συμβάλει στη ποιότητα ζωής και του «Ευ Ζην».