Δυσλιπιδαιμίες - Υπερλιπιδαιμίες

Είναι ανωμαλίες που χαρακτηρίζονται από υπερβολική συγκέντρωση λιποπρωτεϊνών στο πλάσμα.
Η συγκέντρωση αυτή οφείλεται στην ανεπαρκή κάθαρση των λιποπρωτεϊνών από το αίμα ή στην αυξημένη σύνθεσή τους. Διακρίνονται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς.


Οι δευτεροπαθείς είναι συχνές στον διαβήτη, ενώ η υπερουριχαιμία συνδέεται με ορισμένους τύπους υπερλιπιδαιμίας. Αυτές οι τρείς διαταραχές συνδυάζονται με την παχυσαρκία. Η υπερλιπιδαιμία είναι η κύρια αιτία για την εμφάνιση των καρδιαγγειακών παθήσεων και πολλές φορές είναι κληρονομική πάθηση όπως ο οικογενείς τύπος ΙΙ b.  Υπάρχουν οι εξής τύποι: τύπος Ι, ΙΙ a, b, ΙΙΙ, ΙV, V.


Το διαιτολόγιο που θα πρέπει να ακολουθούν τα άτομα που πάσχουν από αυτή τη νόσο, πρέπει να είναι πολύ ιδιαίτερο και σωστά σχεδιασμένο, ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να αποτρέψει τα μελλοντικά αρχόμενα προβλήματα από αυτή. Το ιατρείο μεταβολισμού παρέχει ειδικά σχεδιασμένα διαιτολόγια για την πάθηση αυτή προσφέροντας στον ενδιαφερόμενο ποικιλία τροφών, χωρίς να νιώθει στέρηση ή κοινωνική απομόνωση.